Výsadba 85-ti ks Acer pseudoplatanus pro Lesy ČR v Nelahozevsi

 

Minulý týden jsme se podíleli na vysazení náhradní výsadby v přístavu v Nelahozevsi. Vysazovalo se 85 kusů Acer Pseudoplatanus. Byla to náhradní výsadba, jejímž záměrem bylo  zároveň  zpevnění břehu kořenovým systémem.

Terén pro výsadbu stromů byl  velice špatný – dost zhutnělý od těžké techniky, která tam navážela odpad z okolí. Pro vyhrabání jamek jsme použili  techniku Avant a také jsme odstranili nashromážděné kamenivo. Ke každému stromu jsme na podporu kořenového systému a pro podporu v tomto suchém období použili půdní sorbent hydrogel, hnojiva silvamix a symbivit. Došlo také k částečné výměně zeminy, vhodné pro výsadbu stromů.

Přípravek SYMBIVIT® je založený na využití skvělých vlastností mykorhizních hub. Jedná se o granulovaný přípravek, který má snadné použití a Vaše rostliny z něj budou moci čerpat to nejlepší pro jejich krásný růst a odolnost. Mykorhizní houby obsažené v Symbivitu se napojí na kořeny Vašich rostlin a budou růst, čerpat živiny z půdy a podporovat rostlinu po celý její život.

Silvamix je řada speciálních plných pomalu rozpustných hnojiv s vysokým obsahem živin. Působí pomalu díky obsahu močovinoformaldehydového kondenzátu a fosforečnanů draselno-hořečnatých.

Hydrogel je německý  ekologický půdní sorbent s dlouholetou tradicí,  určený pro optimální výživu rostlin. Je to  pomocná půdní látka, práškový koncentrát, který ve vodním prostředí silně bobtná a vytváří stabilní gel. Částice hydrogelu vážou nejméně 250 násobek vody a po obalení kořenů rostlin je zásobují vodou. Tím zmenšují ztráty při přesazování nebo při  přepravě a skladování rostlin. Po přesazení rostliny do půdy hydrogel zajišťuje lepší kontakt kořenů rostlin s půdou. Výhody přípravku jsou:  zvyšuje zadržování využitelné vody v půdě nebo substrátu  (zajišťuje úsporu vody o 70 %), snižuje četnost nutného zavlažování a stará se o jistý růst všech rostlin včetně stromů. Hydrogel půdu při neustálém rozpínání a smršťování také provzdušňuje.

Po vysazení všech stromů, vytvoření závlahových mís přišla fáze konečná a to vydatná zálivka:-) To už ale byla třešínka na dortu a následovalo předání spokojenému zákazníkovi.

Děkujeme za milou spolupráci, Petra K.