Zahrady – Pro relaxaci, pro odpočinek a pro dobrou náladu

Zahrady – Pro relaxaci, pro odpočinek a pro dobrou náladu

Zahrady

Závlažovací systémy

K dokonalé péči o zeleň patří zavlažovací systémy. Správně navržený a nainstalovaný systém umožní dosáhnout značných úspor času i vody, čímž se velmi brzy začnou pokrývat investiční náklady.

Ve srovnání s ručním zaléváním představuje úspora času u zahrady běžné velikosti od několika desítek až po několik set hodin za vegetační období. Vypracujeme vám projekt automatické závlahy včetně cenové nabídky. Pro závlahové systémy užíváme značku RainBird, kterou zastupujeme.

Zahrady

Trávníky

Perfektní trávník se stal symbolem a nedílnou součástí příjemného a pěkného bydlení, ale také dobře udržovaných parků, zelených ploch kolem nových firemních objektů, o golfových odpalištích ani nemluvě.

Zkrátka – chce to nejenom zajímavou a reprezentativní stavbu, ale vedle ní nutně i odpovídající trávník. K tomu ovšem nestačí trávní směs zasít a poté řádně sekat, ale také o trávník celoročně pečovat. Nabízíme možnost založení trávníku výsevem, položením předpěstovaného travního koberce, nebo umělého elegantního trávníku.

Zahrady

Koupací jezírka

Stavbou koupacího jezírka získáte upravenou přírodní část zahrady k celoročnímu užívání, relaxaci, meditaci, v létě ke koupání, v zimě k bruslení.

Přiblížíte se více přírodě, její krásou a rozmanitostí se můžete kochat každý den; koupací jezírko je živý organismus a dokáže vám připravit nejedno milé překvapení. Zbavíte se komárů, které vychytají jejich přirození nepřátelé z koupacího jezírka.Voda v koupacím jezírku je čistá, voňavá, bez chemie. Stavbu jezírka dodáme včetně projektu; stavební povolení zajišťuje zákazník.

Zahrady

Zahradní jezírka

Voda slouží v zahradách coby jeden z výrazných prvků. Mimo jiné jako okrasná či koupací zahradní jezírka.

Společnost ZELENÉ KOLO je  zakomponuje do Vaší zahrady. Zároveň vysadí vodní rostliny a do jezírka, dle přání klienta, přidá ostrůvky, kamenné kaskády, vodopády nebo potůčky. O jezeře rozhodne velikost, umístění, poloha pozemku. Čím je jezero větší, tím přirozeněji působí a vytváří vhodné životní podmínky pro živočichy a rostliny.

Zahrady

Rekonstrukce zahrad

Důležitým podkladem je vlastní pasport (inventarizace) parku, zahrady či jiného kompozičního celku.

Při získávání tohoto podkladu provádíme vlastní zaměření jednotlivých stromů, keřů a technických prvků, jako jsou cesty, lavičky a různé stavby. Následuje vyčištění, či spíše vypreparování (je-li výsadba silně zdevastována a zarostlá nálety) kostry a okolí kompozice. Podle projektu dojde k výběru vhodného sadovnického materiálu a vlastní výsadba. Rekonstrukce je uzavírána obnovou a založením trávníků a vytýčením a založením cest, příp. ostatních technických prvků.

Zahrady

Garden golf

Aby se garden golf stal zábavou pro celou vaší rodinu!

Golf patří po celá desetiletí k oblíbeným sportům, zdrojům relaxace a pro mnohé odreagováním se od problémů. Kdo se jednou podívá z odpaliště na pruhy pokosené ferveje, aby si vizualizoval místo, kam zahrát drive, kdo se projde po posekaném greenu sytě zelené barvy, měkkém a hustém, propadne nejenom golfu, ale většinou i touze mít na své zahradě takovýto nádherný trávník. Nabízíme kvalitní trávníky, ať už vyseté nebo z předpěstovaného trávního koberce. Nabízíme variantu umělé trávy nejvyšší kvality.

Zahrady

Dětská hřiště

Společnost ZELENÉ KOLO dětská hřiště navrhuje, projektuje a následně buduje.

Záleží pouze na klientovi, jakou má o hřišti či dětském koutku na své zahradě představu a jak starým dětem je toto určeno. Snažíme se, aby byla tato hřiště bezpečná, zajímavá barevně, novými tvary prolézaček, vláčky, hrady, houpačkami.

Zahrady

Osvětlení

LED světla jsou výkonem a charakterem velmi vhodná pro komplexní osvětlování všech přístupových cest, příjezdových komunikací, vstupních ploch ale i velmi často jako nepřímé osvětlení v okolí teras či jako dělící osvětlení mezi výsadbami a trávníkovými plochami.

Všechna svítidla jsou určena pro 12 V osvětlovací systémy, většinu svítidel lze však snadno adaptovat na připojení k 230 V pomocí doplňkového interního transformátoru.

Zahrady

Zelené střechy

Vegetační střechy mají ekonomické, technologické, ekologické, hygienické, psychologické, estetické a rekreační funkce.

Mezi hlavní výhody patří tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Významná je značná retenční schopnost, tedy snížení množství odtoku srážkových vod ze střechy. Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima. Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem. Mají takřka neomezenou životnost a jejich význam nespočívá pouze v jejich ryze funkčních aspektech, ale i v neměřitelných hodnotách zvýšené kvality bydlení.

Zahrady

Vodopády

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok. Příčiny vzniku vodopádu jsou strukturně geologické (odolné horniny spočívají na měkkých, síť puklin) nebo geomorfologické (visutá boční údolí).

Umíme navrhnout a postavit kaskády, katarakty a peřeje. Zahradní vodopády jsou krásné objekty zahrady: voda krásně skáče za šumění po kamenech vodopádu až do zahradního jezírka. Nejhezčí zahradní vodopády jsou ty, které zasazujeme do terénního valu, kamenné zídky či svahu Vaší zahrady.

Zahrady

Zemní práce a modelace terénu

S realizací jsou často spojené terénní úpravy, které provádíme jak ručním, tak strojním způsobem. Jedná se o trvalou změnu terénu, a proto je vysoká pozornost věnována především přípravné fázi.

Nabízíme kompletní terénní práce od shrnutí a srovnání terénu až po vytvoření požadovaných terénních nerovností, navezení zeminy a její následné nivelace kvalitními měřícími metody. Zajímavým řešením je provedení terénní modelace, která dokáže zajistit jedinečnost a odlišnost Vašeho díla.

Zahrady

Údržba soukromé zeleně

Sekání trávy, péče o keře a křoviny, přesazování květin a dřevin, likvidace plevelů, hnojení.

Jsme jedničkou na trhu v oblasti údržby zeleně. Realizuje a udržujeme zahrady, jezírka, parky nebo třeba zeleň podél cest. Vyčistíme dlažbu, natřeme plot, zazimujeme jezírko na koupání, připravíme automatickou závlahu, pokácíme strom a připravíme posudek.