Zeleň – Pro Vaše děti, pro občerstvení, pro zdravý pohyb

Zeleň – Pro Vaše děti, pro občerstvení, pro zdravý pohyb

Zeleň

Výsadba stromů

Vysazování vzrostlých dřevin nepatří k běžným zahrádkářským činnostem. Je to záležitost náročná stejnou mírou pro zahrádkáře, jako pro samotný strom.

Vyplatí se jí proto věnovat pozornost a dodržovat všechna osvědčená pravidla. Výběr místa, velikost koruny, dostupnost vody, kotvení, stresové faktory, následná péče atd.

Zeleň

Realizace parků

Provádíme realizaci sadových úprav pro obce, města, organizace i soukromníky s působností po celém území České republiky.

Jsme odborníci na veřejnou zeleň. Postaráme o realizaci nového parku, rekonstrukci zámeckého parku, rozsáhlé terénní krajinné modelace.

Zeleň

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště jsou stavěna prostřednictvím nejmodernějších technologií.

Budujeme sportovní hřiště všech kategorií až po travnaté plochy fotbalových. Realizujeme závlahové systémy s čerpacími stanicemi. Oplocení, umělý povrch a drenážní systémy. V neposlední řadě je důležitá péče – hnojení, vertikutace, zazimování.

Zeleň

Kácení stromů

Kácení stromu je velice náročné a mnohdy i nebezpečné.

Většinou se jedná o stromy, které jsou nějakým způsobem poškozené, prohnilé či suché a mohou zranit člověka nebo poničit majetek. Tyto stromy většinou rostou v zástavbě, v blízkosti elektrického vedení nebo na místech, která jsou plně frekventovaná (např. centra měst). V této chvíli na řadu přichází stromolezecká technika nebo kácení z plošiny.

Zeleň

Celoroční údržba

Zaměstnanci naší společnosti na Vaši žádost objektivně posoudí nároky parku, či zahrady a vytvoří harmonogram údržby zeleně tak, aby vycházel přímo z nároků místních, klimatických, ale i druhových (podle nároků rostlin v kompozici).

Výsledkem poté bude dobře fungující a prosperující zeleň odolávající základním nástrahám urbanizovaného prostředí.

Zeleň

Arboristika

Arborista je zahradník, odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les a vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách.

Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.),rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti, hodnocení stavu jednotlivých stromů.

Zeleň

Údržba veřejných a průmyslových prostranství

Údržba zeleně je soubor sezónních prací prováděných manuálními pracovníky a stroji za účelem udržení stavu zeleně (stromykeřetrávník, závlaha, jezírka, kašny apod.) v předem dohodnutém stavu.

Údržba zeleně je prováděna tak často jak je dohodnuto se zadavatelem, v rozsahu stanoveném smlouvou. Do údržby zeleně lze zahrnout různé zahradní práce a práce které souvisejí se zelení a prostorem, kde se nachází (zametání, sbírání odpadků, zálivka, pokos, průklest,  zmlazování, kosení).