Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu ZELENÉ KOLO, s r.o. IČ: 25476793 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • IP adresa

Za těmito účely:

 • Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

Na dobu:

 • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

 • Správce: ZELENÉ KOLO, s r.o. IČ: 25476793
 • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.

Vaše práva:

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů