Projekty – Pro pohodu, pro inspiraci a pro obdiv

Projekty – Pro pohodu, pro inspiraci a pro obdiv

Projekty

zahrady

Bez řádného návrhu a projektu nevznikne téměř nic.

Každý prostor vnímáme jako živý organismus, hledáme neobvyklá řešení, snažíme se o dokonalou souhru materiálů, vytváříme a navrhujeme originální prostředí. Váš venkovní prostor propojíme s tím vnitřním a vytvoříme pro Vás harmonické prostředí, kde se budete cítit bezpečně. Dobrý projekt je prvním krokem na cestě k vytvoření díla.

Projekty

veřejná zeleň

Novou podobu vaší veřejné zeleně vám navrhneme ve 3D vizualizaci, abyste měli co nejlepší představu o finálním vzhledu a možnostech využití prostoru.

Tuto novou podobu – koncept – následně rozpracujeme v projektové dokumentaci, která slouží jako podklad pro realizaci. Rádi tvoříme městské i bytové parky, navrhujeme úpravy zeleně na návsích či náměstích, baví nás školní zahrady i zahrady u hotelu či malého penzionu. A užíváme si to, ať se jedná jen o liniovou výsadbu, letničkový záhon či kompletní realizaci včetně mobiliáře, staveb a cestní sítě!

Projekty

stavební prvky

Projekt Vaší zahrady umíme doplnit i o studii stavebních prvků – altánů, garážového stání, venkovní kuchyně, koupacího jezírka, atypických staveb, venkovního osvětlení, automatického zavlažovacího systému, zpevněných ploch atp.

Tyto studie jsou podkladem pro realizaci ve smyslu finální podoby, rozvržení, volby materiálů a designu navrhovaných prvků. Na Vaši žádost jsme schopni zajistit i zpracování výrobní dokumentace, statický posudek či stavební povolení.

Projekty

posudky zeleně

Dendrologický průzkum souvisí s inventarizací zeleně. Týká se to větší skupiny stromů a keřů, kdy se vychází z jejich naměřených inventarizačních hodnot.

Z tabulky se tak dají vyčíst údaje např. které stromy a keře jsou nejstarší, nejméně nebo naopak nejvíce poškozené taxony, taxony s nejlepší nebo naopak nejhorší sadovnickou hodnotou, atd. Na základě toho zjišťujeme, který taxon je pro dané stanoviště nejvhodnější a perspektivní. Posouzení: zdravotního stavu, fyziologické vitality, stability, perspektivy dožití, provozní bezpečnosti, návrh na ošetření, posouzení poškození stromů.