Posláním Společnosti pro Zahradní a Krajinářskou Tvorbu je sdružování odborníků, kteří společnými silami prosazují cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.

Posláním Společnosti je tedy přispívat ke konstruktivní, odborné spolupráci při využívání krajiny a urbanizovaného prostoru; prosazovat respekt k odbornému názoru při rozhodování, které se týká krajiny a urbanizovaného prostoru; zvyšovat odbornou úroveň dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, které se podílejí na řízení, plánování, rozhodování, projektování, realizaci, následné správě a údržbě a ochraně krajiny, parků a zahrad; ovlivňovat legislativu, která se týká činnosti zmíněných profesí; vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

Cíle a úkoly

  • popularizovat problematiku zeleně v sídlech a v krajině, zejména jejího významu jako podstatné složky zdravého životního prostředí
  • propagovat obor zahradní a krajinářské tvorby v České republice i v zahraničí
  • soustavně spolupracovat s odbornými školami při výchově mladých odborníků a s oborovým výzkumem
  • soustavně spolupracovat s odbornými organizacemi a institucemi
  • umožňovat teoretický i praktický odborný růst svých členů a ostatních pracovníků oboru, založený zejména na osvojování progresivních poznatků vědy i praxe
  • chránit profesní zájmy členů Společnosti a ostatních pracovníků v oboru
  • prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem
  • reprezentovat obor v zahraničí a zastupovat ho v mezinárodních profesně blízkých odborných organizacích

SZKT-logo-2015-clen