Pro Vaši spokojenost jsou Vám k dispozici tyto dokumenty, které si můžete stáhnout pro vlastní potřebu

Mgr. Et Bc. Iva Jónová, advokátka, nás zastupuje v obchodně právních vztazích s klienty a dodavateli. www.jonova.cz

Obchodní podmínky ZELENÉ KOLO, s.r.o.

Stáhnout

Specifikace zásad užívání služeb a výrobků

Stáhnout

Třídění hornin podle tříd těžitelnosti

Stáhnout

Univerzální technická zpráva ZELENÉ KOLO

Stáhnout