Zimní akce s dopravou za hubičku

Využijte zimní období k údržbě Vaší zahrady, parku nebo firemního areálu

Pro aktuální období nabízíme především tyto služby

Kácení dřevin

Zajišťujeme veškeré druhy řezů stromů a kácení stromů. Tyto práce provádíme horolezecky nebo z plošiny, případně pomocí autojeřábu.

Frézování pařezů

Pro likvidaci pařezů vzniklých po kácení používáme pařezové frézy. Pařezy lze odstranit odfrézováním až do 20 cm pod úroveň terénu.

Řezy keřů

Zmlazování a průklesty keřů. Likvidace keřových porostů a zanedbaných zelených ploch.

Úklidové práce

Provádíme úklid soukromých i veřejných zanedbaných ploch, černých skládek, likvidaci bio a komunálních odpadů vč. nakládky a odvozu na skládku.

Posudky zeleně

Dendrologické zhodnocení stromů a  dřevin, zpracování podkladů pro posouzení povolení ke kácení, pro návrh sadových úprav nebo pro získání dotace na ošetření dřevin.

Kontaktujte nás ještě dnes!

Vypracování cenové nabídky je zdarma!

Poptávky včetně fotografií nám zasílejte na email: realizace@zelenekolo.cz

U větších realizací přijedeme zdarma na místo a vše zaměříme.