Výchovný řez stromořadí z olší lepkavých

V části Ústí nad Labem – Střekov probíhá odborná rozvojová péče po 5 letech od výsadby nového stromořadí v počtu 60 ks. Odstraněním opor, hnojení výživovými tablety, opatření závlahové mísy z mulčovací kůry a především výchovný řez koruny. Ten je v neposlední řadě velice důležitým prvkem zapěstování  nové koruny.

ALNUS GLUTINOSA "LACINIATA"

Olše lepkavý - výsadby

Olše lepkavý – výsadby

Stromová alej vyžaduj i dosadbu chybějících stromů a více poškozených.  Jedná se o kultivar Alnus glutinosa „LACINIATA“. 

Olše lepkavá je rychle rostoucí strom, který miluje vlhká stanoviště. V přírodě ji najdete poblíž řek a vodních toků. Laciniata je odrůda, která se od běžné olše liší atraktivními, nápadně vykrajovanými listy. Ty jsou opadavé, středně zelené, mírně lesklé a na podzim se mění do žluté. Zjara strom kvete zajímavými, světle zelenými jehnědami.
Naproti tomu stromy z kvalitních školek mají zapěstovaný pevný centrální kmen, aby více vynikla poměrně symetrická koruna pyramidálního tvaru. Díky rychlému růstu se používá kolem cest, do prázdných míst parků a do stromořadí, kde potřebujete za krátkou dobu udělat co nejvíce parády. Větvení je řidší, takže strom nevrhá temný stín.

Olše nejsou náročné na půdní typ. Spokojí se i s chudší půdou a pokud dobře zakoření, přestože milují stálé vlhko, snesou i letní přísušky.  Plně mrazuvzdorná do cca -40°C.

Výchovný řez stromů