POSTAV DŮM, ZASAĎ STROM …

Ono se to lehce řekne „Zasaď strom“, ale i tato zdánlivě jednoduchá činnost může být pěkný oříšek, zvlášť když strom je trochu větší. A pak má jeden po tak těžké práci ještě jít dokončit výše uvedené pořekadlo …. zploď syna.

 

Ale když se najdou profíci, jako v naší firmě, tak se dílo podaří, alespoň s tím stromem.

Toto období (předjaří) je tím nejvhodnějším pro plánování nových výsadeb.