Pomáháme si

Zejména v této době  považujeme za naší povinnost si vzájemně pomáhat. O to více, pokud se bavíme o našich nejmenších radostech, jimiž jsou naše děti. Již několik let spolupracujeme s nadací Křižovatka, jejíž projekt bychom tímto rádi sdíleli.

 

Novorozené děti v Ústí nad Labem bude hlídat 35 nových monitorů dechu

Nadace Křižovatka předala darem třicet pět monitorů dechu pro děti Krajské Zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Brno, 21. prosince 2020 – Nadace Křižovatka předala 35 monitorů dechu v celkové hodnotě 70.000 Kč Novorozeneckému oddělení ústecké nemocnice. Přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka velmi děkuje společnostem General Disinfection (H2O Cool), JKN stavby, GASTROTECHNO, METALLQUATRO, ZELENÉ KOLO a GEOZEMOS za finanční podporu, díky které bylo možné přístroje pro děti do nemocnice zakoupit.

 

                „Monitor dechu je zařízení, které upozorní zvukovým a světelným signálem okolí, že kojenec přestal dýchat na více jak 20 vteřin, a umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat (zahájením resuscitace, přivoláním odborné pomoci). Jeho použití tak podstatně zvyšuje bezpečnost péče o malé děti, zvláště během jejich spánku.

Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR“, popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

 

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 8.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 34 milionů Kč.

 

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

 

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

 

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace

a

Miloslava Stibůrková, regionální manažerka pro Čechy