Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem
Přírodní koupací Biotop s vodopádem

Přírodní koupací Biotop s vodopádem

Stavba přírodního koupacího jezera vyžaduje určitou velkou  dávku znalostí v o oblasti zemních prací , stavebních konstrukcí, svařování fólie a především jasné vize celkové kompozice s kameny dle předem připravené studie, v tomto případě projektové dokumentace s podrobnými výpočty.

Koupací část má rozměr 12 x 6 m a celkové jezero (bez sedimentační jezírka) 36 x 13 m.

Na toto jezero navazují dva potoky.

Hlavní potok se vyznačuje délkou přes 100 m s 3 metrovým vodopádem, začíná ve výšce 15 metrů,  klikatí se kolem domu, přes vřesoviště a javorové údolí.

Druhý potok začíná v přírodní  kašně na spodní terase a přes čtyři  výškové malé vodopády se vrací zpět do biotopu.

Celá tato realizace si vyžádala umístění 18 m3 zemní nádrže, která řeší vyrovnání hladin při spuštění potoků a retence vody na cestě zpět.

Realizace je na Ústecký kraj v Dolních Zálezlech velice výjimečná. Náš tým dostává na starost i celkovou realizaci zahrady, včetně oplocení, osvětlení a výstavbu závlahového systému. Zahradu s naším týmem projekce navrhoval známý architekt Ing. Drahoslav Šonský.