Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem
Střešní zahrada s kobercovým trávníkem

Střešní zahrada s kobercovým trávníkem

Prostor u venkovního letního posezení našel vhodné uplatnění pro vytvoření střešní zahrady na nově vybudované garáži. Po provedené vrchní hydroizolaci následovala skladba intenzivní střechy položením textilií proti prorůstání kořenů, nopové fólie DEK 30 jako vhodného absorbentu vody, filtrační geotextilii a vhodného střešního substrátu. Na konec se položil kobercová trávník, který se pro snadnou a estetickou úpravu olemoval neviditelnými lemy s mezerou od atiky, která se vyplnila kamenivem drobné frakce. Jeden roh dostal i zahradní úpravu výsadbami.

Přesun značného množství  materiálu na střechu zabezpečil teleskopický kloubový nakladač AVANT.

Proč střešní zahradu?  

Jako výrazný reprezentativní, ale i zejména užitný stavební prvek. Stále více se začínají prosazovat i na našich budovách, a to především z estetického důvodu-příjemný pohled na střechu, nahrazuje zastavěnou plochu a z hlediska praktických důvodů. Dále působí jako doplňková tepelná a zvuková izolace a zároveň chrání střešní krytinu před poškozujícími vnějšími vlivy.