Ošetření stromů horolezeckou technikou – Střekov

Atriová plocha mezi panelovými domy si vyžádala odborného ošetření vzrostlých javorů. Hlavním důvodem bylo sesazení koruny, prosvětlovací a výchovný řež a především bezpečnostní řez v blízkosti naplánovaného dětského hřiště.

Zásah byl proveden z koruny a ze země horolezeckou technikou a jištěním další osobou. Jeden z důvodů tohoto řešení bylo nedostatečné místo pro plošinu a její příjezd na plochu.

Proč mají zásah provádět odborníci Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Zdroj: http://litomericky.denik.cz/z-regionu/odbornici-dobrovolne-osetri-triadvacet-stromu-20150122-zdjh.html

Proč mají zásah provádět odborníci

Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci.

 

 

Proč mají zásah provádět odborníci Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Zdroj: http://litomericky.denik.cz/z-regionu/odbornici-dobrovolne-osetri-triadvacet-stromu-20150122-zdjh.html Proč mají zásah provádět odborníci Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Zdroj: http://litomericky.denik.cz/z-regionu/odbornici-dobrovolne-osetri-triadvacet-stromu-20150122-zdjh.html

Předcházet poškozením

„Považujeme za velmi důležité, aby se stromům rostoucím v zastavěných místech s častým výskytem lidí dostávalo pravidelné a hlavně profesionální péče. Pouze tak můžeme předejít poškozením, které mohou vést až k pokácení. V naší zemi však odborné ošetřování stromů ještě není samozřejmostí, a tak se snažíme obce s tímto způsobem péče více seznámit,“

Proč mají zásah provádět odborníci Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Zdroj: http://litomericky.denik.cz/z-regionu/odbornici-dobrovolne-osetri-triadvacet-stromu-20150122-zdjh.html Proč mají zásah provádět odborníci Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Zdroj: http://litomericky.denik.cz/z-regionu/odbornici-dobrovolne-osetri-triadvacet-stromu-20150122-zdjh.html

Co se u stromů hodnotilo?

K odbornému ošetření obcí, školek, spolků a další organizací dochází ze zájmů vlastníků pozemků a její péči o zeleň.

„Úkolem našich pracovníků bylo zhodnotit zdravotní stav, vitalitu, perspektivu i provozní bezpečnost všech  stromů a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Zpracovaný posudek pak mohou majitelé stromů i arboristé využít jako podklad pro budoucí péči.

„Na stromech se obvykle odstraňují suché, poškozené či nevhodně rostoucí větve, stabilizují je odlehčením koruny, případně instalací dynamické nebo statické vazby.“