Odborná konference v Luhačovicích

Tento týden začíná tří denní tradiční odborná konference DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY, letos již XXII. ročník s podtitulem:

Kvetoucí sídla – benefity zeleně na druhou

Úroveň péče o zeleň vypovídá mnohé o fungování města či vesnice. Stav místních parků a zahrad ale i krajiny podstatně souvisí se spokojeností místních i návštěvníků. Ekologickou roli jako zadržování vody, ochlazování či čištění vzduchu nebo stínění dokáže efektivně plnit téměř jakákoliv zeleň, k identitě místa a sepětí obyvatel s ním přispívá zejména zeleň kultivovaná. Aby se ve městech dalo žít i v budoucnu, je třeba systematickému přístupu k tvorbě zelené infrastruktury, aby se v nich dalo žít šťastně a plnohodnotně je třeba o ni náležitě pečovat a nerezignovat na krásu.

O tom budou letošní Luhačovice.

Výběr z témat:

  • Květinové záhony z přímých výsevů
  • Květnaté louky a trávníky
  • Prověřený sortiment stromů v městském prostředí
  • Povrchy komunikací z nestmelených směsí propustných pro vodu
  • Štěrkové záhony – kde a jak je používat
  • Zahrada roku 2017
  • Místo pro keře v městském prostoru
  • a mnoho dalšího

Zajímavé poznatky a informace objevíte na našem firemním blogu.