Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je na rok 2023 připraveno 54 milionů korun

Místní akční skupina (MAS) Naděje pro Vás připravila kompletní přehled všech dotačních programů pro rok 2023.
Dotační programy pro rok 2023 zaměřené na podporu rozvoje venkova byly schváleny a jsou připravené otevřít své brány žadatelům. Jedná se tradičně o program Podpora komunitního života na venkově a Program obnovy venkova, a již podruhé také o Obchůdek 2021+. Ústecký kraj má pro rok 2023 připraveno 54 milionů korun. Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách Ústekého kraje.
🟢 Podpora komunitního života na venkově skrze místní akční skupiny
🟢 Program obnovy venkova v tradičních pěti oblastech podpory
🟢 Obchůdek 2021+ bude opět podporovat malé prodejny

Podpora komunitního života na venkově skrze místní akční skupiny 

Dotační program je určen v prvním kroku pouze pro místní akční skupiny (MAS), které mají sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. MAS se následně stává administrátorem dotace a realizuje rozdělení a čerpání finančních prostředků formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Jednotlivé projekty do této individuální výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek stanovených v individuální výzvě. Vše je v souladu jak se strategií komunitně vedeného místního rozvoje, tak s programem a strategií rozvoje Ústeckého kraje.

Program obnovy venkova v tradičních pěti oblastech podpory

Zvelebování venkova je každoroční snahou malých obcí, které na různé aktivity mohou čerpat finanční podporu. Pro rok 2023 bylo alokováno 45 milionů korun s tím, že se u některých oblastí výrazně zvýšily maximální výše dotace. Podporovanými oblastmi budou:

  • Obnova a rozvoj venkovské zástavby
  • Chodníky a místní komunikace
  • Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny
  • Rozvojový dokument obce
  • Soutěž „Vesnice roku 2023“

 

Petra K.