Konference Strom pro život – život pro strom 2022

„Myšlenky současnosti, stíny budoucnosti“

Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve dnech  8. 9. – 9. 9. 2022 pořádá konferenci zvanou Strom pro život – život pro strom.

Tématem přednášek bude změna klimatu a s tím spojené mizení vody, mikroklima měst, dozvíte se jaký je aktuální stav zásobiště podzemních vod,  či  jak uvažovat o stromech v komplexním, celostním pohledu.

Odborným garantem programu je: Odbor ŽP Magistrátu města Jihlava a Ing. Pavel Wágner

Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Odborné pracovníky státní správy a samosprávy
  • Realizátory, zaměstnance odborných firem
  • Zájemce z řad odborné veřejnosti…

„Co když ale opravdu nebude? A nedělejte, prosím, že nevíte, o čem je řeč. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký dopad by to mělo na náš obor, který je na vodě přímo bytostně závislý? Při hledání odpovědi jistě namítnete, že se to přece netýká jen nás, že nedostatek vody by negativně ovlivnil všechny oblasti lidské činnosti. Máte pravdu. To je jasné. Stejně tak je ale jasné, že v okamžiku, kdy se octneme na suchu, bude ve společnosti zahradnictví a krajinářství mezi prvními označeno za činnost zbytnou. Nebude jiné volby než prvotně zajistit potřeby lidí a zvířat a jediné rostliny se závlahou budou ty hospodářské. V našich přehřátých městech nebudeme mít čím zalévat nové výsadby a o vzrostlé stromy také brzy přijdeme.

 

Neměli bychom ve světle (či temnotě, jak chcete) těchto úvah být my těmi prvními, kdo začne bít na poplach, protože i v tomto případě platí lepší pozdě, nežli později? Při sestavování programu letošní konference jsme mysleli především na ty, kteří si na předchozí otázku odpověděli kladně. Hlavní blok prezentací nenapoví, co s tím dělat nebo jakou cestou následně jít, pouze na základě „tvrdých“ dat popíše, v jaké situaci se my lidé nacházíme. Bude to zjištění neveselé, avšak nutné. Některé příklady, jak o stromech uvažovat v komplexním, celostním pohledu, však uvidíte také. V přednáškách, ale i v terénu – na nově realizované výsadbě na jihlavském náměstí. Letošní konference bude jiná než ty předchozí. Její autoři se rozhodli vyzkoušet nový formát inspirovaný úspěšnou německou konferencí Die Deutschen Baumpflegetage v Augsburgu. Souběžně s programem v hlavním přednáškovém sálu poběží po celé dva dny prezentace určené především stromolezcům a arboristům (v programu níže lze rozklikávat všechny položky). Čtvrteční odpoledne navíc otevře i třetí místnost, protože nelze efektivně spravovat veřejnou zeleň bez GIS. Kde se teď GIS nacházejí a jaké možnosti nám při tom mohou nabídnout, zkusí zájemcům objasnit zástupci předních firem v oboru.“ (zdroj:https://szkt.cz/akce)

 

Pokud Vás konference zaujala a chcete se dozvědět více navštivte stránky SZKT a potkáme se společně v Jihlavě. Lepší pozdě než-li později!

Petra Anat K.