BIOTOP Z VODY, KAMENE, BAREV A VŮNÍ

Pane Bartáku, jak se náročné dílo rodilo?

Na samém začátku byl zákazník, který si přál postavit vodní zahradu. Vodní prvek hrál proto hlavní roli a měl absolutní prioritu před vším ostatním. Zákazníkovi už údajně nezbývá čas na dovolenou u moře – a chtěl si proto vodu přestěhovat na svou zahradu. Projekt se vyvíjel a realizoval plné čtyři roky, průběžně s důrazem na prvek vody tekoucí přes kamennou kaskádu.

Jaké jsou jednotlivé dílky této složité skládačky?

Základem celého biotopu je kořenová čistička, převzatá z produkce rakouských a německých architektů, přizpůsobená ale podmínkám severočeské lokality. Změny si vynutily nový propočet objemů kačírku a kamenné drti, přičemž režim čištění se ustálil na 10-12 hodinách denně. Pokud jde o technickou stránku výstavby, museli jsme nejdřív vybudovat betonový skelet na jílovém podkladu; na tomto monolitu jsou postaveny všechny technické i dekorativní prvky včetně kamenných bloků. Systém ovládají dvě čerpadla, určená k filtraci, zatímco další výkonné čerpadlo slouží vodnímu prvku. Pokud jde o přírodní kámen, použili jsme čedič z lomů Dubičná u Zahrádek a Lom Soutěsky. Výběr monolitů, zvláště těch velkých, jsme prováděli přímo v lomu a skládali je na místě jeřábem v několika etapách a technikou za pomoci speciálních úvazků.

Rozměrný biotop však není jedinou vaší realizací na tomto pozemku. Hned za vchodem člověk narazí na další dílo tvořené vodou, zelení a přírodními kameny…

Ve spodní části jsme ještě před výstavbou biotopu řešili zadavatelův požadavek protáhnout vodní živel do vjezdové části pozemku a vytvořit i tam tekoucí prvek – vodopád plus pět navazujících pramenů, vytékajících ze suché zídky a symbolizujících mimochodem pět majitelových přání.

Firma ZELENÉ KOLO, s.r.o. tímto činem bezesporu naplňuje svoje krédo náročných zakázek. Zajímaly by nás všechny hlavní pilíře vaší rozsáhlé a pestré činnosti…

Zabýváme se čtyřmi stěžejními oblastmi. První je samostatná sekce projekce, a to jak zahradní architektury, tak krajinářství a stavební výroby. Druhou sekcí je zahradní architektura včetně realizace zahrad, třetí pak stavební část v těsné návaznosti na zahradní tvorbu – a to včetně pokládky dlažeb, výstavby suchých zídek, oplocení a podobně. Čtvrtou oblastí je veřejná zeleň – služba pro obecní a městské úřady, přesazování stromů, péče o trávníky.

Pokud vím, každá vaše studie nebo projekt je originál a v té souvislosti využíváte i nápadů externích výtvarníků a architektů…

Externě dnes nejvíc spolupracujeme se zahradním architektem Ing. Drahoslavem Šonským. Největší inspiraci pak hledáme v cizině – na výstavách, veletrzích, sympoziích a podobně. Svůj podíl na výsledku snad má i moje invence; snažím se kolegům vštípit, aby se výsledek jejich práce vyznačoval citem, hloubkou a chápavou bezprostřední vazbou na zákazníka.

Naše čtenáře bezesporu zajímá, jak při svých realizacích zahrad a parků využíváte přírodní kámen…

Při tvorbě zahrad je nezbytné využívat přírodní kámen z místních zdrojů – už kvůli přirozenému zarámování díla okolní krajinou. U nás na severu není velký výběr, avšak nabídka je přesto zajímavá. Z šedesáti procent využíváme tmavý čedič z lomů Dubičná u Zahrádek a Lom Soutěsky; naopak světle žlutou barvou se vyznačuje křemenný porfýr z lomu Kubo v Malých Žernosekách nedaleko Lovosic. Nezbytné valouny, oblázky a kačírky pocházejí z labských zdrojů; občas dojde i na vltavské kameny, které jsou charakteristické nižším leskem, tedy větším matem.

Můžete uvést nějaký příklad využití přírodních kamenů?

Ve velkém se v poslední době realizují suché zídky; reagujeme tím na přání zákazníků, kteří mají o tento druh zahradního kamenného sortimentu zvýšený zájem. Vzhledem k tomu, že se při jejich výstavbě neužívá beton, umožňují suché zídky esteticky zajímavé prorůstání přední stěny dekoračními rostlinami.

V sousedství moderní architektury se dnes často vytvářejí i gabionové stěny z kamenů sevřených drátěnými sítěmi. Majitelé soukromých domů příliš často gabiony nevyžadují, ale s o to větší pečlivostí k takovým občasným realizacím přistupujeme.

Pokud jde o soliterní kameny, do zahrady rozhodně patří. Používáme k tomu účelu už zmíněný kubo kámen, tedy porfýr od Lovosic; pokud klientovi nevyhovuje ani čedič, ani ryolit, dovezeme mu polotmavý a mírně narezlý vápenec ze sousedního Německa.

Realizací projektu vaše služby nekončí. S jakým následným servisem může zákazník počítat?

Minimálně po dobu záruky považuji servis za nezbytný, osvědčuje se ale i v delším časovém horizontu. Například pokud jde o zeleň, je třeba vracet se na zakázku minimálně pět let. Leckde se ale vracíme šestý nebo sedmý rok a zahradu neustále dotváříme. Pak je teprve beze zbytku naplněn smysl původního projektu. A ještě něco: u vodních projektů je třeba dobře zazimovat a dobře se připravit na jaro – a to také není úplně jednoduché. 

Na vašich internetových stránkách mě zaujaly vaše projekty zahrad barev a vůní, zahrad atriového charakteru a dalších speciálních zahradních ploch. Jak se rodí takové nápady a jak se daří uvádět je do praxe?

Celkový záměr projektu vyplývá samozřejmě z konzultace se zákazníkem, z jeho přání, zálib, preferencí, ale také z jeho zdravotních indispozic, například různých alergií atd. Často se lidé chtějí přiblížit co nejvíc přírodě; teď třeba vytváříme na zahradě javorové údolí, související s majitelovou zálibou v tomto druhu zeleně. Jindy jsme měli za úkol tzv. suchou stráň, vytvořenou ze suchomilných květin, travin, vřesů, kamenných ploten, kamenné drti a podobně.

Co dodat závěrem k atraktivní a záslužné činnosti ZELENÉHO KOLA?

Když už je doladěná vize zahrady a hotový projekt, nastává nejdůležitější fáze. A k té nezbytně potřebujete kolektiv spolehlivých a stejně myslících lidí. Bez toho nelze dobrou realizaci, která se nejednou ještě dotváří za pochodu, vůbec vytvořit. A takový kolektiv u nás funguje.

Děkuji za rozhovor.

Připravil Jiří Blahota