Začínáme v Drážďanech:-)

Jupí, hranice se nám konečně opět otevřeli a my jak  jsem již v minulém čísle předesílali, vyrážíme  realizovat k našim blízkým sousedům do  Německa. Na realizaci v Německu se obzvlášť těšíme a to hned z několika důvodů. Majitelé jsou moc milí, my si můžeme procvičovat naše nově nabývající jazykové schopnosti, se kterými nám pomáhá skvělá lektorka Eliška (jazyková škola Kinley). Ale hlavně  jelikož je to náš první projekt v zahraničí, tak  je to pro nás veliká výzva.

Řešený pozemek je situován v okrajové části Drážďan. Díky 62 procentům lesů a zeleně jsou Drážďany považovány za jedno z nejzelenějších měst v Evropě. Na pozemku již nyní stojí dům. Terén v okolí domu byl létě 2020 upraven –pozemek byl zbaven náletů, přítomné kameny byly dány na jednu hromadu, terén byl srovnán. Vzrostlé dřeviny byly ponechány a budou začleněny do nového konceptu zahrady.

Řešený pozemek je výškově rozdělen na dvě části. Severní část bude pojata jako obytná a užitná, jižní vyšší pak jako relaxační. Na jižní straně pozemku se nachází kameny různých velikostí, vytěžené během terénních úprav. Použity budou na stavbu kamenné stély, úpravu betonové zídky, stavbu suchých zídek, pro zpevnění svahů a do výsadeb.

Moc se těšíme na celou realizaci:-)

Petra Anat