Udržitelnost v zahradách

 

Pro člověka jako jedince mají zahrady nesmírný přínos po mnoha stránkách. Přínos je to nejen praktický, ale až metafyzický. Zahradničení je důležitý způsob trávení času, kdy vytváříme nové hodnoty za vlastní prostředky, přičemž těmito prostředky jsou i to nejcennější, co máme – náš čas a úsilí.
​​​​​​​Své využití (a v poslední době stále více) si nachází také v rámci odpočinku a rekreace. Zahrada je pro nás prostor pro duševní souznění s přírodou, představuje náš soukromý intimní kousek přírody, kterému jsme vtiskli náš osobní vkus . A právě spojení s přírodou a integrita jsou velkými tématy nejen tohoto ale i příštího roku právě v zahradách. Všechny prvky a části zahrady spolu navzájem souvisí a přitom mají své jedinečné místo a jedinečný význam. Společně ze zahrady vytváří harmonické místo spojené s přírodním světem.

Podívejte se spolu s námi ovšem na nosný pilíř, na kterém stojí současné trendy v zahradách a tím je udržitelnost.

Trvalá udržitelnost je pojem, který se dostává i do zahradnictví a nabírá na své popularitě. Zejména odborná veřejnost se shoduje, že udržitelnost nebyla nikdy důležitější než nyní.

V průběhu historie se zahradní úpravy vždy zaměřovaly na vytváření krásných prostor, bohužel v mnoha případech dopad na životní prostředí a náklady na zavlažování rostlin se nebrali moc v úvahu.

Aby se předešlo takovým problémům, byly podniknuty kroky v plánování zahrady, zaměřené především na udržitelnost. V mnoha případech se začali používat techniky typické pro suché zahradničení, což byl systém používaný Araby k budování působivých zahrad na Pyrenejském poloostrově. Díky těmto metodám je cílem vytvořit soběstačné zahrady s využitím suchomilných druhů a výsadeb určených ke zvýšení vlhkosti.

Zdůrazňuje se:

 • biodiverzita
 • naturalistická výsadba
 • biologické materiály

Základní principy udržitelné zahrady:

 • respektovat přírodu a její zákonitosti
 • používání suchomilných a původních rostlin, které dokážou odolat klimatickým podmínkám
 • využívat lokální a obnovitelné zdroje
 • nepoužívat chemii
 • neplýtvat
 • neprodukovat zbytečný odpad
 • mulčování
 • kompostování
 • akumulace dešťové vody
 • využívání méně ekologicky náročných nástrojů

 

Okolo udržitelného zahradničení koluje spousta mýtů a jedním z těch větších je, že se jedná o drahý koníček. Pokud vezmeme v úvahu jen krátkodobý horizont, kdy je nejprve nutné vytvořit zelenou plochu, na které začneme zahradničit, bude to pravda, ale v dlouhodobém horizontu se to vyplatí víc než stonásobně.

Tyto myšlenkové úvahy se prolínají celou filozofií udržitelného zahradničení, které zastřešuje oblíbená mantra: „Vyživujte půdu, nikoli rostlinu“. Idea je taková, že když vynaložíme trochu peněz a času na úrodný záhon, sklidíme odměnu v podobě plných na živiny bohatých trsů zeleniny a rostlin. A to s sebou dlouhodobě přináší menší plýtvání penězi na obměnu poškozené produkce.

Oblíbenou technikou je kompostování, kdy se odpadní potraviny, tráva a listy přeměňují na půdu bohatou na živiny, ze které se pak pěstují potraviny. Tím se zabijí dvě mouchy jednou ranou, recykluje se odpad, a tím pádem se snižuje objem skládky a zároveň se pěstují nádherné plodiny.

Úspora vody a energie hrají také důležitou roli. Organické zahradničení se zaměřuje na minimální využívání obojího oproti tradičním zemědělským metodám, kde se mnohem víc plýtvá.

Je to klasický případ investice s rizikem. Ale když si najdete tu počáteční kupičku peněz, může se to štědře odrazit v budoucích úsporách.

 

Přínosy udržitelné zahrady:

 • Snížení spotřeby vody díky správnému návrhu a pečlivému výběru lokálních a suchomilných rostlin – podle klimatu a druhu půdy.
 • Akumulace dešťové vody
 • Nízká údržba, navržené a vybrané rostliny respektují rámec jejich výsadby a umožňují zahradě dlouhodobě samostatně růst bez ručních zásahů.
 • Zmenšete plochu trávníku a používejte trávníky s nízkou spotřebou vody (nižší růst, méně sekání), snížíme náklady na údržbu.
 • Více času pro relaxování vzhledem k nižší údržbě.
 • Ekologický a ekonomický přínos
 • Soběstačnost – pěstování

 

Vytvořením udržitelné zahrady získáte zároveň více prostoru pro sebe, který můžete využít pro relaxování.

Sledování vlastní zahrady či přírody kolem nás je lékem pro duši, a to v těchto časech potřebujeme víc než kdykoli.

Zahrady jsou místem klidu a ticha, místem, kde můžeme najít své útočiště. Je jakýmsi mostem mezi uspěchaným životním tempem a zpomalením a vychutnáváním si příjemných chvil.

Petra Anat K.