Rodinná zahrada v Dubí

„S lesem za plotem s loukou za oknem“

Celá zahrada bude nově vegetačně upravena pomocí nových výsadeb okrasných i užitných rostlin.
Rostliny budou tvořit spojité partie, v budoucnu minimalizující nároky na údržbu. Nově vysazované rostlinné
partie jsou okrasného i užitného charakteru. Vzhledem ke světelným a prostorovým podmínkám zahrady jsou
v místech, která to vyžadují, voleny polostinné kultivary keřů a trvalek, v místech slunných potom kultivary
světlomilných keřů, doplněných o rostliny s výrazným květem, případně barvou listu. Trávníkové plochy
tvoří přirozené spojité prostory, z nichž bude možno pozorovat jednotlivá zákoutí výsadeb. Během roku se
jednotlivé partie zahrady budou střídat v květu, což zajistí zahradě celoroční atraktivitu.

Osazovací plán

Projekt 3D zahrady

Projekt 3D zahrady     Projekt 3D zahrady      Projekt 3D zahrady vizualizace

Výsadby jsou navrženy tak, aby v nich trávník tvořil kruhové výseče, ve kterých je umístěna solitera, zajímavá
svým květem nebo zbarvením listů. Podél západního plotu je navržen ovocný sad se sedmi ovocnými stromy.
V jižním cípu bylo ponecháno místo pro sklad zahradního odpadu, které bylo odcloněno výsadbou. Výsadby
jsou tvořeny okrasnými jehličnatými i listnatými dřevinami, které zajišťují působnost v průběhu celého roku.
Směrem k jižnímu cípu pozemku byly vzhledem k výhledům do krajiny a sousedního lesa použity převážně
domácí druhy dřevin. Východní skupina dřevin je navržena především k odclonění přístřešku na sousední
parcele. Pás zeleně je navržen tak, aby byl atraktivní v průběhu celého roku. Zvlášť byl dbán důraz na
odclonění nežádoucích pohledů do zahrady z okolních budov pomocí skupiny jehličnanů.

Příprava projektu

Úkázky variant v projektu