Stavíme školní zahradu v obci Prácheň
Stavíme školní zahradu v obci Prácheň
Stavíme školní zahradu v obci Prácheň

Stavíme školní zahradu v obci Prácheň

Hlavním cílem předkládaného projektového záměru  a samotné realizace je vytvořit přírodní zahradu sloužící jako výchovné a vzdělávací prostředí pro děti, které navštěvují ZŠ a MŠ Kamenický Šenov – Prácheň. Díky přírodní zahradě se děti naučí vnímat přírodu a své okolí všemi smysly.

Podklad - projekt

NAUČNÝ OKRUH BYSTŘÍCÍ SMYSLY
Centrálním prvkem navrhované plochy je smyslová okružní cesta. Při cestě okruhem děti navštíví jednotlivá stanoviště zaměřená na různé smyslové prožitky. Okruh se skládá z následujících smyslových složek: hmat, chuť, zrak, sluch a čich.
Přivoň si – na okruh nastoupíme z nových schůdků pomocí šlapákové cestičky a vydáme se směrem k venkovní učebně. Po cestě přičichneme ke květnaté louce a přivoníme k na jaře kvetoucím keřům. Podle vůně poznáváme bylinky.
Podívej se – pozorně sledujeme různé druhy ptáků osidlující ptačí budky a krmítka. Podíváme se na motýly na květnaté louce, zkoumáme broučky v hmyzím hotelu.
Poslouchej – posloucháme a rozeznáváme zpěv ptáků. Nasloucháme šumění listů stromů, trávy, květin na loučce…
Ochutnej – vlastnoručně vypěstované chutná nejlépe! Ochutnáme vlastní výpěstky bobulovin, jablek, hrušek, bylinek a zeleniny.
Sáhni si – na hmatové cestičce poznáváme různé druhy přírodních materiálů. V lese nasbírám a po hmatu poznám šišky, různé druhy kamenů, štěrk, písek, listí…

ZŠ a M. škola Prácheň - úprava hřiště

V centrální části okruhu budou umístěny vyvýšené bylinkové záhony, sluneční hodiny tvořené šlapáky a hmatová cestička s květnatou loukou. V okruhu i mimo něj budou umístěny 3 kabelové bubny přetvořené na stolky, které budou sloužit jako venkovní laboratoř. Do zdobení nových stolků se

zapojí děti, kterým se tím ukáže důležitost recyklace, a zároveň tím podpoříme dětskou tvořivost. Vně okruhu bude umístěna venkovní učebna ve formě zastřešeného altánu se sedátky ze špalků, produkční záhon pro pěstování drobného ovoce a zeleniny, doplněný o výsadbu bobulovin a dvou
ovocných stromů – jabloň a hrušeň.

Na produkční záhonek navazuje ve východní části dvoukomorový kompost s dřevěnou kůlnou na nářadí. Východní část zídky nad ohništěm bude osázena kvetoucími keři. U hmatové cestičky bude vysazena vrba jíva (tzv kočičky), která je symbolem jara a velikonoc. Prostor stávajícího ohniště bude doplněn kruhovou zpevněnou štěrkovou plochou a kruhovou dřevěnou lavicí (případně špalky).