Rosteme spolu

Ve čtvrtek 5.9.2019  jsme měli tu čest a zúčastnili jsme se oslav 25. výročí působení na trhu  našeho předního dodavatele rostlin společnosti Arboeko.  Arboeko je největší školka  v České republice s více než 100 zaměstnanci , 200 ha půdy a  desítkami obchodních partnerů z oboru. My jim tímto ještě jednou moc děkujeme, za to, že svoji práci dělají s velký odhodláním a  láskou.  Zároveň jim přejeme  mnoho dalších vysázených stromů, kreativních partnerů a dobročinných projektů.

Tento příspěvek ovšem není o propagaci Arboeka, tu  opravdu nepotřebuje:), ale o tom, že “spolu” to má smysl! Společně můžeme růst a ani klimatické  extrémy nás nezastaví:-) Má smysl se společně snažit být zelený, má smysl být ekologický, má smysl vnímat přírodu nejen jako něco samozřejmého, má smysl učit naše děti si jí vážit a ano, má smysl dohlédnout i za hranice naší vlastní zahrádky. I tam se nás to může týkat a i tam můžeme cosi rozjasnit. Pojďte růst s námi.