Oprava břehů na Labi směrem k Děčínu
Oprava břehů na Labi směrem k Děčínu
Oprava břehů na Labi směrem k Děčínu

Oprava břehů na Labi směrem k Děčínu

Pro povodí Labe se provádělo zatravnění kamenných ploten v rozsahu 3000 m2 metodou drnováním s protierozním osetím a průvodním startovacím hnojením na šikmých březích od Střekovských zdymadel do Děčína. Opravy se provádějí v rámci protipovodňových opatření.